body_class();

Instalacja do komór przechowalniczych

W 2022 r. uruchomiliśmy instalację chłodniczą na R744 do komór przechowalniczych dla Grupy Producenckiej Sadowników wraz z układem kontrolowanej atmosfery. Jest to druga w Europie instalacja dwutlenkowa, chłodząca komory przechowalnicze jabłek. Przy projektowaniu układu szczególnie istotne dla nas było nie tylko bezpieczeństwo przechowywania jabłek, ale również ograniczenie zużycia energii. Jest to istotna kwestia nie tylko z powodu ograniczenia kosztów przechowywania produktu, ale również z uwagi na rygorystyczne wymogi dotyczące ograniczania emisji ekwiwalentu CO2 z kWh chłodu – istotnych przy uzyskiwaniu dotacji do inwestycji.

Dwutlenek węgla umożliwia wykorzystanie wysokotemperaturowego odzysku ciepła z układu chłodniczego. Ciepło to wykorzystane zostało do ogrzania pomieszczenia biurowego, produkcji ciepłej wody użytkowej i odszraniania glikolowego chłodnic powietrza.

W hali zlokalizowane jest 18 komór. Zbudowane są dwa oddzielne układy chłodnicze o mocy 240 kW, zasilające po 9 komór każdy.

Układ kontrolowanej atmosfery ma za zadanie regulację poziomu tlenu, dwutlenku węgla i azotu we wszystkich komorach. Na bieżąco monitorowane są ich stężenia i ustalany poziom referencyjny tak, żeby maksymalnie opóźnić proces starzenia się jabłek.

O najlepszej efektywności energetycznej instalacji decydują:

– praca na odparowaniu bezpośrednim czynnika R744;

– centrala chłodnicza z innowacyjnym systemem ejectorów;

– zastosowanie odszraniania glikolowego zamiast elektrycznego;

– wykorzystanie odzysku ciepła do ogrzewania i odszraniania;

– gas cooler z wentylatorami EC;

– praca chłodnic w trybie „zalanym”.

O najlepszych warunkach przechowywania owoców decydują:

– duża powierzchnia wymiany ciepła chłodnic powietrza w komorach sprawia, że minimalizowana jest ususzka owoców (ograniczenie strat wilgoci);

– zdalny monitoring instalacji pozwalający na szybką reakcję w razie zaburzenia parametrów pracy układu;

– urządzenia do kontrolowanej atmosfery dostarczane przez: Besseling Group;

– ciągły monitoring stężeń dwutlenku węgla, azotu i tlenu w komorach.

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

święta

Chłodnictwo bardzo ważne! wyniki ankiety dla przemysłowych użytkowników chłodnictwa – część 1

Dla 92% osób decyzyjnych pracujących w firmach przemysłowych w których chłodnictwo jest wykorzystywane jest ono BARDZO WAŻNE dla działania biznesu.

Około 8% odpowiadających oceniło istotność chłodnictwa jako średnią (najniższa ocena 7/10). Jednocześnie żaden z respondentów nie dał odpowiedzi sugerującej niską istotność chłodnictwa.

Na kolejne pytanie o stosowaną aktualnie technologię chłodniczą znaczna większość bo 75% respondentów odpowiedziało, że stosuje chłodnictwo F-gazowe. Jako F-gazowe rozumiemy czynniki takie jak (r404a, r507, r448a). Drugą najbardziej popularną odpowiedzią było chłodnictwo amoniakalne z 18% wskazań a następnie CO2 (r744) z 3% i propan (r290) z 1% (faktycznie poniżej 1% – zaokrąglenie). Co szczególnie ciekawe 3% osób nie wiedziało jakie technologie chłodnicze są aktualnie stosowane na jego/jej zakładzie.

Na pytanie odnośnie zamiarów stosowania technologii chłodniczej w bliżej nie określonej przyszłości ex-aequo pierwsze miejsce z 33% odpowiedzi zajęły F-gazy i CO2 (r744). Wynik technologii amoniakalnej (r717) pozostał na poziomie 18% (wszyscy aktualnie stosujący tą technologię planują przy niej pozostać). Wynik technologii propanowej pozostał na poziomie 1%. Znacząco wzrósł jednak odsetek osób nie wiedzących jaką będą technologię stosować bo do 15%.

Jeśli interesują Cię odpowiedzi na pytania o cechy różnych technologii chłodniczych i to jak Klienci oceniają obsługujące ich firmy zapraszam do kolejnych części felietonu

Maurycy Szwajkajzer

Zakład przetwórstwa spożywczego – wieszanie chłodnic

Nasze ekipy właśnie kończą montaż niezwykle ciekawych chłodnic powietrza na jednej z budów, które właśnie realizujemy.

 • Przeznaczenie: szokowe schładzanie mięsa
 • Czynnik chłodniczy: r744
 • Moc chłodnicza: 32 kW każda
 • Temperatura odparowania: -38°C
 • Zasilanie pompowe
 • Wykonanie ze stali nierdzewnej 304
 • Max ciśnienie pracy: 80 bar
 • Automatyczne żaluzje usprawniające odszranianie – gorącym gazem

 

Spawanie rurociągu ze stali 304

Praca inżyniera w ENRECO to nie tylko biuro, excel i autocad. To także obecność na budowie i świadomość jak są realizowane projekty proste lub skomplikowane.

 

 

 

Nasze ekipy budowlane to; technicy chłodnictwa, monterzy, elektrycy i spawacze.

Nie tylko trudności

W najnowszym numerze Czasopisma „Chłodnictwo i Klimatyzacja” członek ekipy Enreco – Maurycy Szwajkajzer pisze o potencjałach, które mogą wyniknąć z kryzysu epidemii dla naszej branży.

Wśród tych potencjałów Maurycy wymienia:

 • Potrzeba sprawdzonych i pewnych partnerów biznesowych – a więc dobrych i stabilnych firm chłodniczych
 • Potrzeba oszczędzania zasobów – a więc energii elektrycznej
 • Fakt, iż branża chłodnicza jest kluczowa dla branży spożywczej

Pełną treść i całe czasopismo możesz zobaczyć poniżej

 

Konferencja przyszłość klimatyzacji – online

Jaka będzie klimatyzacja przyszłości? Jakie są technologie pozwalające uciec od F-gazów? Czy są gotowe do wdrożenia? Jakie są doświadczenia klientów już korzystających z czynników naturalnych w klimatyzacji? Właśnie te tematy będą poruszane na konferencji online organizowanej wspólnie przez Duński Instytut Technologiczny i Shecco.

 

23 i 24 czerwca 2020 – wpisz do kalendarza

 

 

Osobom interesującym się naszą branżą nie trzeba przedstawiać żadnej z wyżej wymienionych organizacji. DTI (Duński Instytut Technologiczny) jest znany z wieloletniej współpracy z gigantem z branży automatyki chłodniczej Danfossem a Shecco jest akceleratorem technologii chłodniczych opartych o naturalne czynniki.

Wszystko to online a więc dostępne w home office na całym świecie.

 

Kwietniowe wydanie czasopisma „Chłodnictwo&Klimatyzacja”

„Obyś żył w ciekawych czasach”

Przysłowie z tytułu jest tak naprawdę przekleństwem, i to chińskim (sic)! Niestety, realizuje się w pełni w momencie pisania niniejszego felietonu. Istnieje opinia która twierdzi, że kwarantanna i epidemia koronawirusa jest niczym w porównaniu do recesji, która nas czeka.

Ja nie mam jednak tak fatalistycznych wizji przyszłości. Kiedy piszę ten felieton, trwa właśnie trzeci dzień kwarantanny i fakty są następujące:

 1. Panika w branży budowlanej jest ogromna. Zadbaj o higienę na budowie i dobre zwyczaje epidemiologiczne, a tak ty, jak i twoi koledzy będziecie mogli bezpiecznie przychodzić do pracy.
 2. Wszystkie decyzje, które podejmujemy są obarczone dużym błędem. Unikaj zmian i zarzucania rozpoczętych projektów. Niektóre środowiska polityczne wykorzystują aktualną sytuację do dezinformacji.
 3. Gospodarka i branża budowlana, kiedy to wszystko się uspokoi, nie będzie już taka sama. Ale będzie – nie przestaniemy jeść, nie przestaniemy potrzebować chłodnictwa.
 4. Na to, jak przejdziemy ten kryzys, wpływ mamy wszyscy. Bo zaczynając od chłodnictwa, kończąc na marketingu, wszystkie branże działają jak naczynia połączone. Pomyśl o swoim otoczeniu; o swoich dostawcach, o firmach logistycznych, o kolegach z innych branż – czy możesz im pomóc?

Uważam więc, że nasze (wasze i moje) działania dziś stają się nie tylko metodą na położenie chleba na stół, ale przede wszystkim walką o wspólne dobro – naszą gospodarkę. Dziś, jak nigdy, jest bardzo ważne abyśmy pracowali rzetelnie, dowozili efekty naszej pracy, dbali o swoje finanse i pozwolili zarobić innym.

Kiedy byłem początkującym inżynierem w bytówce na budowie od majstra usłyszałem jedną z najmądrzejszych myśli w moim życiu; „ Maurycy trza jeść małą łyżką, a stale”.

Zadbaj o tę łyżkę dla siebie, dla kolegów od CO2, od F-gazów, od NH3, r290 – tyle możesz i powinieneś zrobić.

World Guide to Transcritical CO2 Refrigeration – już jest!

Shecco właśnie wydało długo oczekiwane opracowanie „World Guide to Transciritical CO2 Refrigeration” (Przewodnik Światowy po transkrytycznym chłodnictwie na CO2). Jako Enreco dołożyliśmy niewielką cegiełkę do powstania tego dokumentu.

 

 

Opracowanie zawiera komplet informacji technicznych, rynkowych i biznesowych w temacie chłodnictwa na CO2.

W ENRECO uważamy, że r744 jest świetnym czynnikiem w szerokim zakresie zastosowań. Na dzień dzisiejszy dostarczamy dla naszych klientów moce od 0,3 kW do 1,6 MW MT (a na świecie zrealizowano już nawet 4 MW)

Jeśli w tym roku masz przeczytać jedną książkę / felieton – my uważamy, że to powinien być właśnie ten.

4 MW chłodu na CO2 w Kalifornii

W 2018 roku Amerykańska firma Yosemite Foods Inc. powierzyła Południowoafrykańskiej firmie zaprojektowanie i dostarczenie agregatów. Montażu podjęła się lokalna firma z Kalifornii. Celem był system o mocy 4 MW (4 000 kW) dla nowej fabryki z branży mięsnej. Instalacja została uruchomiona i odebrana w kwietniu 2019 roku.

W planach jest doposażenie instalacji w rozbudowany odzysk ciepła. „Jeszcze nie wykorzystywaliśmy systemu na potrzeby produkcji ciepłej wody ponieważ jesteśmy na etapie testów i zbierania podstawowych danych z funkcjonowania”

 

Na dzień dzisiejszy bardzo niskie zużycie energii pokrywa się z prognozami.

Dlaczego CO2?

W innej lokalizacji firma korzysta z tradycyjnego układu chłodniczego na NH3 (amoniak) skąd więc decyzja o przejściu na CO2 – skoro przepisy tego nie nakazują?

Podczas specyfikacji systemu chłodniczego na potrzeby nowej fabryki Yosemite kierowało się następującymi wytycznymi

 • Najwyższe wymogi ekologiczne
 • Bezpieczeństwo
 • Nieagresywny czynnik chłodniczy
 • Wyeliminowanie wszystkich czynników zagrażających życiu
 • Możliwość wydajnego odzysku ciepła
 • Najwyższa możliwa efektywność kosztowa tak pod względem inwestycji jak i kosztów operacyjnych (CAPEX i OPEX)

Okazało się, że układ na CO2 spełnia wszystkie wymogi co pokazały wyczerpujące analizy.

Badaliśmy wiele różnych technologii chłodniczych i zdecydowaliśmy się na CO2 na podstawie wielu różnych cech” wyjaśnia Lau.

 

„Biorąc pod uwagę zwiększające się wymogi ekologiczne oraz naszą chęć bycia liderem pod względem efektywności energetycznej nasza firma zauważyła zalety wyboru układu na CO2.”

„Chłodnictwo na CO2 w przypadku mniejszych instalacji jest droższe inwestycyjnie niż układy F-gazowe, jednak kiedy skala rośnie różnica ta się zaciera” zauważa Shaun Hadfield (dyrektor zarządzający, CRS/Sphere)

Kolejną zaletą CO2 jest fakt, że jest to substancja bezpieczna i nietoksyczna a także urządzenia gabarytowo pozwalają na mniejszą strefę techniczną w zakładzie.

Zakład w Stockton ma 18 600 m2 powierzchni z czego ponad 10 000 m2 jest chłodzone. Sercem układu chłodniczego jest pięć agregatów każdy z trzynastoma sprężarkami półhermetycznymi. Każdy układ posiada trzy poziomy temperatury ssania; -25°C (zamrażanie i tunele), -6,7°C (przechowywanie) i 3,3°C (produkcja). Ze względów bezpieczeństwa każdy agregat pracuje niezależnie tak aby zapewnić redundancję w przypadku usterki.

Zastosowano elektroniczne zawory rozprężne oraz lokalne szafy sterownicze w celu zmniejszenia długości kabli elektrycznych i funkcjonalności dla operatorów w poszczególnych strefach zakładu (kontrola temperatury, odszraniania – gorący gaz, awarii, wycieków, itd.). Cały system został dostarczony przez firmę Danfoss.

Co szczególnie ważne zastosowano gas coolery z chłodzeniem adiabatycznym co skutecznie zwiększa efektywność energetyczną i zmniejsza zużycie energii elektrycznej.

„Chłodzenie adiabatyczne tworzy dodatkowy koszt, jednak daje możliwość zmniejszenia zużycia energii o nawet 20% w szczególnie gorących okresach”

Planowany odzysk ciepła jeszcze poprawi wynik finansowy ponieważ ciepła woda jest szczególnie potrzebna w zakładach produkcyjnych.

źródło: http://www.r744.com/articles/9449/colossal_industrial_transcritical_co2_system_working_well_for_yosemite_foods