Chłodnictwo dla przemysłu farmaceutycznego

Bezpieczne, dopasowane i efektywne

Produkcja farmaceutyczna wymaga jednocześnie niezwykle szerokiego zakresu temperatur, jak i bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Aby to zapewnić w Enreco Group stosujemy szeroki zakres urządzeń, w tym urządzenia dwufunkcyjne (jednoczesne ogrzewanie i chłodzenie). W ten sposób ciepło odebrane podczas chłodzenia jednego procesu wykorzystujemy do ogrzania innego. Takie nieszablonowe podejście daje możliwość uzyskania bardzo szerokiego zakresu temperatur przy jednoczesnym utrzymaniu możliwie niskich kosztów eksploatacji. Układy o odparowaniu bezpośrednim, glikolowe, z CO2 jako czynnikiem pośrednim, wysokotemperaturowy odzysk ciepła lub pompy ciepła są naszymi narzędziami w codziennej pracy. Uzupełnienie instalacji chłodniczej o wytwarzanie własnej energii elektrycznej w systemach kogeneracyjnych jest narzędziem, które pozwala podejść do zagadnień energetycznych jeszcze bardziej kompleksowo.

Technologie

Systemy sterowania, komunikacji i integracja w systemy BMSSystemy sterowania, które stosujemy mają dwa zadania; precyzyjnie regulować pracę instalacji chłodniczej oraz komunikować czytelnie do Klienta stan pracy oraz ewentualne sytuacje awaryjne. W tym celu stosujemy sterowniki czołowych producentów oraz programujemy własne na różnorodnych platformach.

Odzysk ciepłaOdzyskujemy ciepło z instalacji chłodniczych, sprężarek powietrza lub innych źródeł, w tym także procesowych. Wykorzystujemy wymienniki ciepła wielu producentów, a także projektujemy własne, dopasowane do szczególnie wymagających realizacji.

Pompy Ciepła na CO2Dostarczamy urządzenia o mocach od 10 kW do wielu MW. Pompy ciepła na CO2 mogą dostarczyć wodę (lub inne medium) o temperaturze nawet powyżej 90°C, jednocześnie zachowując bardzo wysoką sprawność, także w niskich temperaturach zewnętrznych. Jako dolne źródło ciepła wykorzystujemy ciepło odpadowe, powietrze zewnętrzne lub wymienniki gruntowe.

Chillery na CO2Często nazywane schładzaczami cieczy. Dostarczamy urządzenia o mocach od 5 kW do wielu MW. Dzięki zastosowaniu CO2 jako czynnika chłodniczego możliwe są do osiągnięcia bardzo wysokie sprawności. Kompaktowa konstrukcja chillera pozwala uniknąć skomplikowanych prac spawalniczych na obiekcie.