body_class();
9 grudnia 2020
Autor: Paweł Rachwał
Chłodnictwo bardzo ważne! wyniki ankiety dla przemysłowych użytkowników chłodnictwa – część 1
Dla 92% osób decyzyjnych pracujących w firmach przemysłowych w których chłodnictwo jest wykorzystywane jest ono BARDZO WAŻNE dla działania biznesu....

Tagi

co2
enreco
GoNatRefs
R744

Dla 92% osób decyzyjnych pracujących w firmach przemysłowych w których chłodnictwo jest wykorzystywane jest ono BARDZO WAŻNE dla działania biznesu.

Około 8% odpowiadających oceniło istotność chłodnictwa jako średnią (najniższa ocena 7/10). Jednocześnie żaden z respondentów nie dał odpowiedzi sugerującej niską istotność chłodnictwa.

Na kolejne pytanie o stosowaną aktualnie technologię chłodniczą znaczna większość bo 75% respondentów odpowiedziało, że stosuje chłodnictwo F-gazowe. Jako F-gazowe rozumiemy czynniki takie jak (r404a, r507, r448a). Drugą najbardziej popularną odpowiedzią było chłodnictwo amoniakalne z 18% wskazań a następnie CO2 (r744) z 3% i propan (r290) z 1% (faktycznie poniżej 1% – zaokrąglenie). Co szczególnie ciekawe 3% osób nie wiedziało jakie technologie chłodnicze są aktualnie stosowane na jego/jej zakładzie.

Na pytanie odnośnie zamiarów stosowania technologii chłodniczej w bliżej nie określonej przyszłości ex-aequo pierwsze miejsce z 33% odpowiedzi zajęły F-gazy i CO2 (r744). Wynik technologii amoniakalnej (r717) pozostał na poziomie 18% (wszyscy aktualnie stosujący tą technologię planują przy niej pozostać). Wynik technologii propanowej pozostał na poziomie 1%. Znacząco wzrósł jednak odsetek osób nie wiedzących jaką będą technologię stosować bo do 15%.

Jeśli interesują Cię odpowiedzi na pytania o cechy różnych technologii chłodniczych i to jak Klienci oceniają obsługujące ich firmy zapraszam do kolejnych części felietonu

Maurycy Szwajkajzer