body_class();
31 maja 2022
Autor: Paweł Rachwał
Instalacja do komór przechowalniczych
W 2022 r. uruchomiliśmy instalację chłodniczą na R744 do komór przechowalniczych dla Grupy Producenckiej Sadowników wraz z układem kontrolowanej atmosfery....

Tagi

#r744 #co2 #hotgas

W 2022 r. uruchomiliśmy instalację chłodniczą na R744 do komór przechowalniczych dla Grupy Producenckiej Sadowników wraz z układem kontrolowanej atmosfery. Jest to druga w Europie instalacja dwutlenkowa, chłodząca komory przechowalnicze jabłek. Przy projektowaniu układu szczególnie istotne dla nas było nie tylko bezpieczeństwo przechowywania jabłek, ale również ograniczenie zużycia energii. Jest to istotna kwestia nie tylko z powodu ograniczenia kosztów przechowywania produktu, ale również z uwagi na rygorystyczne wymogi dotyczące ograniczania emisji ekwiwalentu CO2 z kWh chłodu – istotnych przy uzyskiwaniu dotacji do inwestycji.

Dwutlenek węgla umożliwia wykorzystanie wysokotemperaturowego odzysku ciepła z układu chłodniczego. Ciepło to wykorzystane zostało do ogrzania pomieszczenia biurowego, produkcji ciepłej wody użytkowej i odszraniania glikolowego chłodnic powietrza.

W hali zlokalizowane jest 18 komór. Zbudowane są dwa oddzielne układy chłodnicze o mocy 240 kW, zasilające po 9 komór każdy.

Układ kontrolowanej atmosfery ma za zadanie regulację poziomu tlenu, dwutlenku węgla i azotu we wszystkich komorach. Na bieżąco monitorowane są ich stężenia i ustalany poziom referencyjny tak, żeby maksymalnie opóźnić proces starzenia się jabłek.

O najlepszej efektywności energetycznej instalacji decydują:

– praca na odparowaniu bezpośrednim czynnika R744;

– centrala chłodnicza z innowacyjnym systemem ejectorów;

– zastosowanie odszraniania glikolowego zamiast elektrycznego;

– wykorzystanie odzysku ciepła do ogrzewania i odszraniania;

– gas cooler z wentylatorami EC;

– praca chłodnic w trybie „zalanym”.

O najlepszych warunkach przechowywania owoców decydują:

– duża powierzchnia wymiany ciepła chłodnic powietrza w komorach sprawia, że minimalizowana jest ususzka owoców (ograniczenie strat wilgoci);

– zdalny monitoring instalacji pozwalający na szybką reakcję w razie zaburzenia parametrów pracy układu;

– urządzenia do kontrolowanej atmosfery dostarczane przez: Besseling Group;

– ciągły monitoring stężeń dwutlenku węgla, azotu i tlenu w komorach.

Zapraszamy do kontaktu.