body_class();

Aktualności -

5 września 2019
Autor: Paweł Rachwał
ENRECO for WBJ „Are Hypermarkets loosing the Hype?”

Warsaw Business Journal for August page 38 to 40. The member of the board at ENRECO – Maurycy Szwajkajzer shared his opinion on the situation of the Polish Retail market Poland is a peciular market for retailers. Over the past three decades it has attracted a slew of international retail chains, some of which are […]

18 czerwca 2019
Autor: Paweł Rachwał
Optymalizacja instalacji chłodniczych w retail poprzez sterowanie

Instalację chłodniczą można optymalizować pod wieloma względami: kosztowym, energetyczny, bezpieczeństwa, łatwości eksploatacji, serwisu, itd. Część z tych optymalizacji może być realizowana jedynie na etapie projektowania, inne – także w przypadku już istniejących systemów (przynajmniej częściowo). Optymalizacja układów chłodniczych łączy się stricte z jej przeznaczeniem i modelem biznesowym klienta. Na potrzeby niniejszego artykułu rozpatrujemy jedynie optymalizację […]

29 września 2017
Autor: Paweł Rachwał
Sainsbury’s: Nowe oblicze handlu

Handel internetowy jest coraz większą częścią branży retail. Odpowiednie dopasowanie chłodnictwa do jego wymogów jest nie mniej ważne niż w tradycyjnym sklepie. Odwiedzimy nowe centrum dystrybucyjne brytyjskiej sieci Sainsbury’s, w którym zastosowano instalację kaskadową wykorzystującą wyłącznie naturalne czynniki chłodnicze. Centrum dystrybucyjne Sainsbury’s w Bromley-by-Bow, we wschodnim Londynie. Autor zdjęcia: Anna Salhofer Nowe centrum dystrybucyjne pod […]