body_class();
1 sierpnia 2017
Autor: Paweł Rachwał
Równik CO2
Równik CO2 – co to było? Jako autor felietonu ciekawy jestem, jak wielu z czytelników wzburzył ten tytuł? Nieco żartem...

Tagi

co2

Równik CO2 – co to było?

Jako autor felietonu ciekawy jestem, jak wielu z czytelników wzburzył ten tytuł? Nieco żartem w ten sposób chciałbym powiedzieć o fakcie, iż nowoczesne technologie CO2 nie obawiają się już ciepłych klimatów.

Równik CO2 była to linia, która oddzielała lokalizacje geograficzne, w których instalacje na R744 są efektywne energetycznie od tych gdzie czynnik ten się nie sprawdzi. Wiąże się to z pracą w warunkach transkrytycznych i wysoką temperaturą powietrza.

W pierwszych latach chłodnictwa CO2 mówiło się, że przebiega on na wysokości południowej granicy Polski. Od tego czasu ambicją dostawców urządzeń oraz klientów była budowa urządzeń na południe od tej linii tym samym ją przesuwając.

Na rynku istnieją cztery główne elementy instalacji wpływające na pracę układów chłodniczych na CO2 w ciepłych klimatach:

 

  • Sprężanie równoległe
  • Wymienniki regeneracyjne
  • Ejectory
  • Zewnętrzne układy dochładzające. W warunkach polskich instalacja chłodnicza na R744 bez wyżej wymienionych elementów w skali roku będzie zużywać około 20% mniej energii elektrycznej niż urządzenie na R404a. Należy jednak zauważyć fakt, że w trakcie lata będą występowały dni kiedy zużycie energii przez instalację na CO2 będzie większe niż R404a. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej wynika z ponad dwukrotnej oszczędności w okresach chłodniejszych kiedy instalacja może pracować w warunkach podkrytycznych. Doposażenie centrali chłodniczej w którykolwiek z elementów wymienionych powyżej zwiększa oszczędność energii, a tym samym umożliwia pracę instalacji w klimacie, gdzie dni ciepłych jest więcej – a więc przesuwa równik na południe. Zastosowanie wszystkich wyżej wymienionych elementów pozwala instalacji chłodniczej na r744 być bardziej efektywną energetycznie we wszystkich klimatach – tym samym czyniąc równik CO2 określeniem z przeszłości.

 

Dla Chłodnictwo & Klimatyzacja

Maurycy Szwajkajzer