body_class();
27 lipca 2017
Autor: Paweł Rachwał
ENEX – Innowator
Włoska firma ENEX zajmuje się produkcją central chłodniczych i pomp ciepła wyłącznie na CO2 od 2004 roku. W przypadku tej...

Tagi

co2
enex

Włoska firma ENEX zajmuje się produkcją central chłodniczych i pomp ciepła wyłącznie na CO2 od 2004 roku. W przypadku tej technologii można powiedzieć, że to już bardzo długo. W swojej standardowej ofercie Enex posiada trzy typoszeregi central chłodniczych i dwie pomp ciepła. Niemniej jednak z doświadczenia wiemy, że ENEX

dostarcza każdy typ urządzenia na CO2, jeśli to tylko możliwe.

Typoszereg central Drava dostarczany jest w obudowie z gas coolerem na jednej ramie. Zapewni moc chłodniczą MT w zakresie od 3,9 do 46,5 kW i LT 3,1 do 6,2 kW.

Typoszereg Neva przeznaczony jest do montażu w maszynowni z zewnętrznym gas coolerem. Dostępna moc dla MT to 33,6 do 53,3kW, a dla LT 9,6 do 20 kW.

Typoszereg Elba przeznaczony do dużych instalacji o mocach MT do 155,9kW i LT do 40,7kW.

Pompy ciepła powietrzne i gruntowe dysponują mocami grzewczymi od 15 do 100 kW.

Powyżej wyliczone urządzenia są jedynie próbką możliwości tego producenta. W centrali booster sprężarki MT, LT i równoległe są połączone w jednym obiegu, a więc stworzenie z góry oferty, która obejmowałaby wszystkie dostępne moce jest mało praktyczne.

Enex jest prekursorem w stosowaniu technologii Ejectorów. Kilka sztuk central w nie wyposażonych pracuje już w naszym kraju.

Firma ENEX posiada kilka patentów i wprowadzając je do swojej oferty faktycznie znacząco wpływa na rozwój branży chłodniczej na CO2 jako całości.

 

Dla Chłodnictwo & Klimatyzacja

Maurycy Szwajkajzer