body_class();
2 czerwca 2017
Autor: Paweł Rachwał
Zatrudniamy/ We are hiring
Oferta pracy dla inżyniera chłodnictwa Do zadań pracownika będzie należało: aktywne pozyskiwanie nowych klientów, utrzymanie dotychczasowy relacji z klientami, przygotowanie...

Oferta pracy dla inżyniera chłodnictwa

Do zadań pracownika będzie należało:
aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
utrzymanie dotychczasowy relacji z klientami,
przygotowanie dokumentacji projektowej,
projektowanie instalacji,
przygotowywanie ofert,

Wymagania:
wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki: chłodnictwo,
doświadczenie w dziedzinie chłodnictwa związane np. ze sprzedażą komponentów dla branży chłodniczej, z procesami inwestycyjnymi w chłodnictwie, z realizacją budów
mile widziane doświadczenie w projektowaniu instalacji chłodniczych,
doskonała umiejętność komunikacji,
biegłe posługiwanie się AUTOCAD,
biegłe posługiwanie się MS Office,
znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
prawo jazdy kat. B
gotowość do nauki, zaangażowanie i inżynierska ciekawość

Oferujemy:
pracę w firmie nastawionej na nowe technologie,
pracę przy ciekawych projektach
wynagrodzenie adekwatne do zakresu obowiązków i wykonywanej pracy,
możliwość rozwoju zawodowego,

Rodzaj pracy: Pełny etat

Aplikuj

 

Job offer for a refrigeration engineer

The tasks of the employee will include:
active acquisition of new customers,
maintaining existing relationships with customers,
preparation of project documentation,
installation design,
preparing offers,

Requirements:
university technical education – preferred fields of study: refrigeration,
experience in the field of refrigeration associated with for example sales of components for the refrigeration industry, investment processes in refrigeration, construction works
experience in cooling system design is welcome
excellent communication skills,
easy usage of AUTOCAD,
easy usage of MS Office,
knowledge of English in speaking and writing,
driving license. B
willingness to learn, commitment and engineering curiosity

We offer:
work in a company focused on new technologies,
work on interesting projects
adequate remuneration for duties and work,
opportunity for professional development,

Type of work: Full-time

Apply