Praca

HomePraca

Oferta pracy dla inżyniera chłodnictwa

 

Do zadań pracownika będzie należało:

 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 • utrzymanie dotychczasowych relacji z klientami
 • przygotowanie dokumentacji projektowej
 • projektowanie instalacji
 • przygotowywanie ofert

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki: chłodnictwo
 • doświadczenie w dziedzinie chłodnictwa związane np. ze sprzedażą komponentów dla branży chłodniczej, z procesami inwestycyjnymi w chłodnictwie, z realizacją budów
 • mile widziane doświadczenie w projektowaniu instalacji chłodniczych
 • doskonała umiejętność komunikacji
 • biegłe posługiwanie się AUTOCAD
 • biegłe posługiwanie się MS Office
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • prawo jazdy kat. B
 • gotowość do nauki, zaangażowanie i inżynierska ciekawość

Oferujemy:

 • pracę w firmie nastawionej na nowe technologie
 • pracę przy ciekawych projektach
 • wynagrodzenie adekwatne do zakresu obowiązków i wykonywanej pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego

Rodzaj pracy: Pełen etat

Job offer for a refrigeration engineer

 

The tasks of the employee will include:

 • active acquisition of new customers,
 • maintaining existing relationships with customers,
 • preparation of project documentation,
 • installation design,
 • preparing offers,

Requirements:

 • university technical education – preferred fields of study: refrigeration,
 • experience in the field of refrigeration associated with for example sales of components for the refrigeration industry, investment processes in refriheration, construction works
 • experience in colling system design is welcome,
 • excellent communication skills,
 • easy usage of AUTOCAD,
 • easy usage of MS Office,
 • knowledge of English in speaking and writing,
 • driving license B
 • willingness to learn, commitment and engineering curiosity

We offer:

 • work in a company focused on new technologies,
 • work on interesting projects,
 • adequate remuneration for duties and work,
 • opportunity for professional development,

Type of work: Full-time