body_class();
15 maja 2017
Autor: Paweł Rachwał
Redukcja sprzedaży R404A, R507
Honeywell, jeden z głównych producentów czynników chłodniczych 10 kwietnia oświadczył, że z dniem 1 stycznia 2018 roku zaprzestaje sprzedaży R404a...

Tagi

Honeywell
R404A
R507

Honeywell, jeden z głównych producentów czynników chłodniczych 10 kwietnia oświadczył, że z dniem 1 stycznia 2018 roku zaprzestaje sprzedaży R404a i R507. Głównym powodem podjęcia takiego kroku jest przygotowanie klientów i dystrybutorów na braki w dostępie F-gazów i płynne przejście w rok 2020, kiedy to wspomniane mieszaniny nie będą już dostępne na rynku pierwotnym.

Zgodnie z rozporządzeniem 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014, europejski przemysł chłodniczy na początku 2018 spotka się ze znaczącym spadkiem maksymalnej ilości czynników chłodniczych (wyrażonej w tonach ekwiwalentu CO2) jaką będzie można wprowadzić na rynek. Wymagana redukcja w latach 2016-2017 wynosiła tylko 7% wartości bazowej z 2015 roku, natomiast od 1 stycznia następnego roku wartość ta będzie równa 37%.

Wielu producentów także znacznie podnosi ceny. Chemours ogłosił wzrost cen R404A i R507 odpowiednio o 25% i 30%.

Niemniej jednak to Honeywell jest pierwszym producentem, który podjął tak jednoznaczną decyzję o wycofaniu ze sprzedaży tytułowych czynników chłodniczych. Intencją tych działań jest zachęcenie klientów do przejścia na rozwiązania bardziej przyjazne środowisku.

Naturalnie jednym z rozwiązań jest przejście na drop-iny, np. R448a. Natomiast nowe instalacje, których czas życia liczony jest na 10 lat (lub znacznie więcej), powinny być projektowane na czynnikach naturalnych mające możliwie najniższy GWP np. NH3, CO2, Propan.

Odpowiedź rynku także Polskiego na wymienione powyżej zmiany jest bardzo silna. Odnotowano znaczący wzrost popytu na R404a a niektórzy dystrybutorzy zapowiadają, iż jeszcze w tym roku ceny na czynniki chłodnicze będą aktualizowane codziennie.

 

Dla Chłodnictwo & Klimatyzacja

Maurycy Szwajkajzer