body_class();
20 czerwca 2017
Autor: Paweł Rachwał
Oszczędzanie przez chłodnictwo
Zarabiać na chłodnictwie poprzez oszczędzanie – czy to możliwe? Bez względu na wielkość sklepu, od osiedlowego po hipermarket instalacją zużywającą...

Zarabiać na chłodnictwie poprzez oszczędzanie – czy to możliwe?

Bez względu na wielkość sklepu, od osiedlowego po hipermarket instalacją zużywającą najwięcej energii jest chłodnictwo. Zużycie to zazwyczaj wacha się w okolicach 50% całkowitego rachunku za energię elektryczną. Tak więc sprawność jego działania nie powinna być jedynie oceniana na podstawie osiąganej temperatury, ale także tego ile nas kosztuje jej osiągnięcie – a różnice mogą być znaczne. W ostatnich latach szczególnie u klientów korporacyjnych wyraźny jest trend poprawiania wyniku finansowego przedsiębiorstwa poprzez zmniejszanie kosztów – a nigdzie nie zmniejsza się kosztów tak efektywnie, jak w chłodnictwie.

Potencjały oszczędności energii z instalacji chłodniczej można podzielić wg poniższego schematu.

Ogólnie potencjały oszczędności można podzielić na te zmniejszające pobór energii elektrycznej. Czyli dające mniejszy rachunek za prąd i te, które pozwalają ponownie wykorzystać już zużytą energię. Czyli zmniejszające rachunek np. za gaz do ogrzewania. Pośród wyliczonych powyżej sposobów większość jest możliwa do zastosowania jako retrofit – to znaczy na już działającym obiekcie. Do tej grupy nie zalicza się wybór technologii, który polega na odpowiednim dobraniu systemu chłodniczego do wymagań klienta. I tak instalacja na CO2 w niektórych przypadkach może zużywać nawet 40% mniej energii niż typowa na r404a lub R507. Wykwalifikowana firma projektowa pomoże podjąć decyzję.

Gdy obiekt jednak już istnieje, możliwości są nadal duże, a wśród nich możemy wyliczyć:
Optymalizacja nastaw. Nawet w tej samej instalacji chłodniczej osiągnięcie wymaganej temperatury (załóżmy +2°C w komorze) może pochłaniać różne ilości energii w zależności od tego, czy firma instalacyjna poświęciła czas na odpowiednią regulację. Można to porównać do samochodu, kiedy to jeden na pokonanie 100 km zużywa 12 l paliwa a inny tylko 5. W naszej praktyce prostymi działaniami udawało nam się osiągać oszczędności na poziomie 60 000 pln rocznie jedynie poprawiając nastawy.

Montaż drzwi w meblach chłodniczych. Jest to jeden z najłatwiejszych sposobów osiągnięcia znacznego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej (rzędu 40%) w meblach chłodniczych, jak i mroźniczych. Tego typu inwestycja zwraca się w okresie około 2 do 3 lat. Jest to jeden z najkrótszych czasów zwrotu w oszczędność energii, jakie można osiągnąć w chłodnictwie. Dodatkową zaletą jest poprawa jakości przechowywanego towaru. Wbrew obawom, badania naszych klientów nie wykazały spadku sprzedaży spowodowanego postawieniem bariery na drodze między konsumentem a towarem. W perspektywie półrocznej odnotowywano nawet wzrost sprzedaży.

Odzysk ciepła. Jest to powszechnie stosowana metoda pozwalająca uzyskać wodę ciepłą (do co lub cwu) w cenie wody zimnej. W takiej sytuacji ciepło odebrane od towaru nie jest oddawane do otoczenia, ale poprzez wymiennik do wody. W zależności od zastosowanego czynnika (technologii) możliwe są do osiągnięcia temperatury rzędu 55°C dla R404a do nawet 95°C dla CO2.

Powyżej przytoczone przykłady to tylko parę potencjałów ze znacznie dłuższej listy możliwości. Oczywiście czy klient będzie zainteresowany inwestycją, w oszczędność energii zależy tylko od niego. Państwa konkurencja z zachodu już to robi.

 

Dla Hurt i Detal

Maurycy Szwajkajzer