body_class();
22 czerwca 2017
Autor: Paweł Rachwał
Czy instalacje na R744 naprawdę są ekologiczne?
Czy instalacje na R744 naprawdę są ekologiczne? Jasne jest, że jedną z intencji organów Unii Europejskiej podczas tworzenia przepisów dotyczących...

Tagi

co2
ekologia
instalacje chłodnicze
R744

Czy instalacje na R744 naprawdę są ekologiczne?

Jasne jest, że jedną z intencji organów Unii Europejskiej podczas tworzenia przepisów dotyczących chłodnictwa jest ekologia. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych bezpośrednio (nieszczelności + straty podczas odzysku) i pośrednio wynikających ze zużycia energii.

Całościowo wpływ instalacji chłodniczej na środowisko określa współczynnik TEWI, czyli Total Equivalent Warming Potential. Zgodnie z definicją obliczany jest on wg wzoru poniżej:

 

Nie wchodząc w detale, wzór sumuje wycieki, straty podczas odzysku oraz zużycie energii.

Na potrzeby rozważań przyjęto supermarket o powierzchni hali sprzedaży 4000m2 i zapotrzebowaniu na chłód -35°C = 50 kW i -10°C = 170 kW oraz układy chłodnicze w trzech systemach:

Standard Hybryda Kaskada CO2
Typ sprężarek tłokowe tłokowe tłokowe
LT R404a R404a R744
MT R404a R134a R134a

 

Przyjmując jako punkt wyjściowy TEWI dla układu standardowego na poziomie 0 oszczędności przedstawia wykres poniżej.

Gdzie TEWI dla Standard = 2100, Hybryda = 1700, oraz Kaskada = 1310

 

 

Przedstawione powyżej różnice wynikają bezpośrednio z różnicy GWP czynników chłodniczych (R404a = 3922, R134a = 1430, R744 = 1) oraz pośrednio ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej (przypomnijmy, dla Polski 1kWh = 1kg CO2 wyemitowany do atmosfery).

Autor niniejszego felietonu uważa, że myślenie ekologiczne jest potrzebne. Nie może być jednak jedynym impulsem do zmian. Ekologia musi się opłacać. Na szczęście rynek, który wyrósł na zmianach, które się właśnie dzieją, jest bardzo duży i potrafi hojnie wynagrodzić firmy, które wiedzą jak korzystać ze zmian.

Dla Chłodnictwo i Klimatyzacja

Maurycy Szwajkajzer