Oszczędności Energii
w instalacjach chłodniczych i technologicznych

DWIE metody na
oszczędność energii

– zmniejszyć ilość energii pobranej
– odzyskać energię już zużytą

Najprostszą metodą zwiększania zysku przedsiębiorstwa jest zmniejszenie kosztów

schemat oszczędności energii

Instalacja chłodnicza zużywa od 30% do 80% energii elektrycznej sklepu lub zakładu produkcyjnego.
Każda oszczędność energii w tej instalacji wyraźnie wpływa na bilans finansowy całego przedsiębiorstwa

Koszt życia w zależności od źródła ciepła

Koszt en. Elektr PC – powietrzna CO2
Koszt en. Elektr PC F-gaz + gaz
Koszt gaz piec

Wyniki naszych obliczeń zawsze przedstawiamy w precyzyjny i zrozumiały sposób

Większość oszczędności uzyskujesz już na etapie inwestycji

100%
90%

Instalacja Standardowa
Spełnia wymogi techniczne, cenowe i prawne

Zoptymalizowana instalacja standardowa
Czy spełnia wymogi techniczne?
Ile to kosztuje?
Kiedy się zwróci?

80%

Podstawowa instalacja energooszczędna
Czy spełnia wymogi techniczne?
Ile to kosztuje?
Kiedy się zwróci?

60%
60%

Zoptymalizowana instalacja energooszczędna
Czy spełnia wymogi techniczne?
Ile to kosztuje?
Kiedy się zwróci?

Instalacja ultra-wydajna
Czy spełnia wymogi techniczne?
Ile to kosztuje?
Kiedy się zwróci?

POMAGAMY PODJĄĆ DECYZJĘ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ