body_class();
3 stycznia 2018
Autor: Paweł Rachwał
Oszczędność energii bez inwestycji
Jak dużo energii można oszczędzić bez inwestycji w istniejącym układzie chłodniczym? Odpowiedź na to pytanie dajemy jednemu z naszych klientów...

Tagi

enreco
oszczędność energii

Jak dużo energii można oszczędzić bez inwestycji w istniejącym układzie chłodniczym?

Odpowiedź na to pytanie dajemy jednemu z naszych klientów – międzynarodowej sieci hipermarketów.
Założeniem naszej pracy jest poprawa nastaw z wykorzystaniem istniejących możliwości systemów sterowania w już pracujących (czasem od parunastu lat) układach chłodniczych.
Podczas wizyty na każdym obiekcie po analizie parametrów pracy nasi inżynierowie regulują nastawy z założeniem zachowania temperatur i bezawaryjności instalacji.
Wyniki są natychmiastowe i robią duże wrażenie. Udaje nam się osiągnąć oszczędności rzędu 15 lub więcej % w skali roku. W skali wszystkich obiektów tego klienta spodziewamy się redukcji wydatków na energię elektryczną rzędu 2,1 mln pln.

 

How much energy can be saved without investing in an existing refrigeration system?We give the answer to that question to one of our clients – an international chain of hypermarkets.As a base of our work we improve the settings using only existing possibilities of regulations systems on already working (sometimes many years) refrigeration systems.During the visit on each site after an analysis of working parameters our engineers improve them assuming that the temperatures must be kept and the installation must be failure free.The results are immediate and very impressive. We manage to reach a reduction of around 15 or more % in a year around period. On the scale of all sites of this client we predict a reduction of energy consumption costs at the level of 2,1 mln PLN (500 000 EUR).