body_class();
3 sierpnia 2017
Autor: Paweł Rachwał
Ejector Danfoss
Ejector firmy Danfoss – krok milowy w chłodnictwie R744 Ejector, po polsku Eżektor lub po prostu strumienica obok sprężania równoległego...

Tagi

co2
danfoss
R744

Ejector firmy Danfoss – krok milowy w chłodnictwie R744

Ejector, po polsku Eżektor lub po prostu strumienica obok sprężania równoległego jest jednym z najważniejszych usprawnień układów chłodniczych na R744. Polepsza on sprawność układu chłodniczego oraz czyni możliwym wymazanie równika CO2 w ogóle.

Element ten działa wykorzystując prawo Bernouliego gdzie gaz przepływający przez zwężenie zwiększa swoją prędkość i zmniejsza ciśnienie. Obniżone ciśnienie wykorzystywane jest do zasysania gazu lub cieczy ze strony niskociśnieniowej układu chłodniczego (przed sprężarkami) i oddawania go po stronie wysokociśnieniowej.

Ejector można potraktować więc jak dodatkową sprężarkę pracującą na „darmowej” energii lub jako metodę na usuwanie nieodparowanego czynnika przed ssaniem sprężarek.

Rozróżniamy dwa typu Ejectorów

Ejectory gazowe zasysają gaz znad lustra cieczy w separatorze cieczy przed ssaniem sprężarek (tym samym zmniejszając strumień masowy gazu do sprężenia).

Ejectory cieczowe zasysają ciecz ze zbiornika przed ssaniem sprężarek (tym samym pozwalając na pracę parowników bez przegrzania – wykorzystując całą ich powierzchnię i pozwalając na podwyższenie temperatury odparowania).

Ze względu na fakt, że są one projektowane pod konkretne parametry pracy posiadają one bardzo wąski zakres mocy, przy których pracują poprawnie. Dlatego centrale chłodnicze wyposażone są zazwyczaj w wiele ejectorów o różnych mocach tak, aby zapewnić odpowiednie działanie dla każdego obciążenia.

Z doświadczenia autora tego felietonu (jako projektanta i konsultanta) koszt inwestycyjny Ejectorów w skali dużych mocy zazwyczaj szybko się zwraca.

Ejectory są technologią dostępną jako OEM dla producentów urządzeń.

Dla Chłodnictwo & Klimatyzacja

Maurycy Szwajkajzer