body_class();
24 marca 2020
Autor: Paweł Rachwał
Zdalny nadzór instalacji chłodniczych – ważniejszy niż kiedykolwiek
Jeśli potrzebujesz wdrożyć system zdalnego nadzoru instalacji chłodniczej zadzwoń: +48 512 674 111, lub napisz maila: info@enreco.pl Aktualnie stosowane systemy...

Jeśli potrzebujesz wdrożyć system zdalnego nadzoru instalacji chłodniczej zadzwoń: +48 512 674 111, lub napisz maila: info@enreco.pl

Aktualnie stosowane systemy sterowania w chłodnictwie zapewne nie są idealne, ale mają jedną podstawową zaletę – pozwalają na pełny zdalny nadzór przez internet. W sytuacji masowego home office i ograniczonych możliwości przemieszczania się ekip serwisu chłodniczego, możliwość zdalnego usuwania usterek a nawet zapobiegania im jest KLUCZOWA. Kluczowa dla bezpieczeństwa instalacji chłodniczej i bezpieczeństwa epidemiologicznego przechowywanego towaru – a więc bezpieczeństwa społeczeństwa, które dziś jak nigdy go potrzebuje.

Wszystkie aktualnie dostępne systemy sterowania posiadają możliwość zdalnego nadzoru

Zdalny nadzór jak napisałem we wstępie ma dwa cele:

  1. Zapobieganie awariom. Czynność tą realizuje się poprzez ciągły lub codzienny nadzór nad instalacją chłodniczą. Nadzór musi być wykonywany przez osoby łączące kompetencje serwisanta instalacji chłodniczych (a więc sprawnego technika) oraz IT. Wiele problemów z zalodzeniem parowników, brakiem powrotu oleju, a nawet zabrudzeniem gas coolerów / skraplaczy można uniknąć. Nie wspominając już o przyspieszeniu reakcji serwisu w przypadku usterki wymagającej jego przyjazdu (serwis rusza zanim pojawią się problemy z temperaturą).
  2. Usuwanie usterek. Cześć prostych usterek można usunąć poprzez pracę zdalną. Do nich należą: zalodzenie parowników, niektóre problemy z olejem, niektóre problemy z odzyskiem ciepła, niektóre problemy z usterkami sterowników (wymuszenie pracy w trybie „ręcznym”)

Do listy powyżej należy dodać jeszcze bardzo ważną funkcję OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNEJ. Jak już wspomniałem we wstępie sterowanie mimo, że bardzo dobre nie jest idealne. Funkcje pozwalające zmniejszać zużycie energii (a więc koszty eksploatacji) pracują bardzo dobrze w stanach ustalonych (zima, lato, stały rygor eksploatacji). Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe (czasem powiązane z usterkami), z którymi sterowanie radzi sobie w sposób mało optymalny. Zadaniem inżyniera przed komputerem jest stałe pilnowanie aby parametr pracy były optymalne.

Wszystkie powyższe a więc zapobieganie usterkom, usuwanie usterek i optymalizacja energetyczna dają klientowi oszczędności znacząco przekraczające koszt abonamentu zdalnego nadzoru.

Architekturę systemów sterowania na przykładzie układu Danfoss można podzielić na parę głównych elementów:

  • Sterowanie lokalne bez względu na działania online lub ich brak odbywa się standardowo i nie jest obiektem niniejszego felietonu
  • Komunikacja wewnętrzna musi być w kompletna i funkcjonować poprawnie. Należy zwracać szczególną uwagę na ewentualne zakłócenia od stacji radiowych, itd.
  • Gateway jest sercem układu spinającym całość podobnie do systemów budynkowych. bez niego online jest często niemożliwy do realizacjij.
  • Komunikacja zewnętrzna jest kluczowym, najczęściej niepoprawnie działającym elementem. Ze względów bezpieczeństwa danych niekiedy wciągana jest w wewnętrzne sieci IT klienta. Takie podejście owszem jest bezpieczne, ale w perspektywie czasu okazuje sie mało pewne i przy zmianach systemu serwerów, uwierzytelniania lub zabezpieczania danych komunikacja jest tracona. Jej odzyskanie jest czasochłonne. W swojej praktyce modem GSM z kartą wrzucamy w zakres dostawy firmy chłodniczej.
  • Online jest tym na czym pracuje inżynier od zdalnego nadzoru. Warto aby nadzór ten był skonfigurowany poprawnie nie tylko pod względem funkcjonalnym, ale także graficznym. Na dobrze ustawionych layoutach łatwiej się wyłapuje usterki i zarządza systemem.

Podtrzymanie zasilania. Jest to jedno z kluczowych zagadnień pod względem bezpieczeństwa. Sterowanie wg schematu powyżej jest dość złożonym systemem przenikającym się z zasilaniem całej instalacji chłodniczej i obiektu. Oznacza to, że w praktyce podtrzymanie zasilania całego systemu sterowania byłoby zasilaniem całego obiektu – jest to mało możliwe. W naszej praktyce nalegamy aby przynajmniej gateway i modem były zasilone oddzielnym systemem awaryjnym (agregat lub ups). W ten sposób jesteśmy pewni, że w każdym wypadku informacja o zatrzymaniu układu dotrze do osób odpowiedzialnych za utrzymanie.

Informowanie o usterkach. W systemach online istnieją trzy główne metody informowania o pojawieniu się usterki:

  • Poprzez system nadzoru
  • e-mail
  • sms

Naturalnym jest, że każdemu zależy na wiedzy o ewentualnych usterkach. Z praktyki wiemy jednak, że zbyt duża ilość sms’ów lub e-maili sprawia, że klient przestaje na nie zwracać uwagę – a więc zignoruje ewentualną ważną usterkę. Nowoczesne systemy nadzoru umożliwiają filtrowanie alarmów. Sugerujemy zawsze aby tylko krytyczne były wysyłane do klienta. Do wszystkich alarmów powinien mieć dostęp tylko inżynier nadzoru.

Centra nadzoru instalacji chłodniczych są miejscami w których przed dziesiątkami monitorów siedzą inżynierowie mający jednocześnie funkcję dyspozytora serwisu. Centra takie realizują usługi na rzecz wielu obiektów i wielu klientów.

Jako ENRECO wspieramy klientów w tworzeniu kompletnych i funkcjonalnych systemów zdalnego nadzoru oraz prowadzimy zdalny nadzór wg schematu działania opisanego powyżej.