Aktualności

HomeAktualnościENRECO na konferencji ATMOsphere Europe w Berlinie
22016602_10209198309305872_821142930_n22016602_10209198309305872_821142930_n

ENRECO na konferencji ATMOsphere Europe w Berlinie

ATMOsphere Europe w Berlinie to niewątpliwie jedna z najważniejszych konferencji dla nas w tym roku.

Jesteśmy dumni, że możemy znaleźć się pośród najwybitniejszych postaci w branży chłodnictwa r744.

Trendy wyznaczane tutaj i teraz będą śledzone przez producentów, projektantów/konsultatnów (czyli nas), instalatorów i ostatecznie użytkowników w całej Europie.

Teraz dzięki ENRECO także i Twoja firma może wyprzedzić konkurencję będąc na samym ostrzu wiedzy i technologii.

 

ATMOsphere Europe in Berlin is without doubt one of the most important conferences for us this year.

We are proud to be between the most prominent figures in r744 cooling and refrigeration.

The trends set here and now will be followed by the manufacturers, designers/consultants (that is us), installers and en users throughout Europe.

Now thanks to ENRECO also Your business can pass the competition by being at the tip of knowledge and technology.