CO ROBIMY

DLA FIRMY TECHNOLOGICZNEJ

ETAP INWESTYCJI

DLA KLIENTA KOŃCOWEGO

PRZYGOTOWANIE

Podjęcie decyzji biznesowej przez klienta

Doradzamy o ścieżkach rozwoju wynikających z nowych możliwości technologicznych

Potrzeba klienta do rozwoju

Określenie wymagań technicznych i wykonalności

Tłumaczymy zapotrzebowanie handlowe na język techniki, przypisujemy koncepcyjne wymogi technologiczne

Tłumaczymy zapotrzebowanie handlowe na język techniki, przypisujemy koncepcyjne wymogi technologiczne

Stworzenie wytycznych projektowych oraz wstępnego projektu

Tworzymy wstępny projekt / koncepcję i przypisujemy mu niezbędne wymogi technologiczne

Tworzymy wstępny projekt / koncepcję i przypisujemy mu niezbędne wymogi technologiczne

Formularz ofertowy

Tworzymy formularz ofertowy, który później wraz z koncepcją zostanie wysłany do oferentów. Pozwala on precyzyjnie porównywać oferty poszczególnych firm

OFERTOWANIE

Wybór uczestników przetargu

W imieniu wykonawcy występujemy u klienta

Doradzamy jak podzielić zadania pomiędzy oferentów oraz jakich wykonawców zaprosić do przetargu oraz dlaczego

Oferty

Tworzymy ofertę pod kątem technicznym i cenowym

Analiza ofert pod kątem zgodności z zapytaniem, porównanie cen

Analizujemy otrzymane oferty, wyrażamy opinię i przedstawiamy ją w sposób czytelny i zrozumiały klientowi

Odrzucenie ofert nie spełniających warunków technicznych lub cenowych

Po wstępnej kontroli pomagamy zawęzić ilość uczestników przetargu do najlepiej przygotowanych oferentów

Zebranie zaktualizowanych ofert

Tworzymy zaktualizowaną ofertę

KONTRAKT

Wybór wykonawcy i ostateczne negocjacje cenowe

Negocjujemy warunki techniczne, uzupełniamy ewentualne braki

Analizujemy otrzymane oferty, wyrażamy opinię i przedstawiamy ją w sposób czzytelny i zrozumiały klientowi

Podpisanie kontraktu zawierającego warunki techniczne, handlowe, terminy, gwarancje i inne

Pomagamy negocjować warunki techniczne, gwarancje, harmonogramy

Piszemy specyfikacje techniczne, wymogi, analizujemy grafik realizacji, informujemy o wymogach przepisów

PRZYGOTOWANIE DO BUDOWY

Projekt do akceptacji klienta

Konsultujemy ważne elementy projektu z klientem i innymi branżami, określamy granice projektu

Analizujemy czy projekt spełnia wymagania klienta

Projekt wykonawczy

Tworzymy projekt

Analizujemy poprawność i kompletność projektu

Przygotowania, zamówienie materiałów

Doradzamy dostawców materiałów, negocjujemy ceny i warunki, organizujemy ekipy, robimy listy materiałów, organizujemy transport itd..

Określenie wymogów firm instalacyjnych, harmonogramu prac, ścieżek dostępu, itp..

BUDOWA

Rozpoczęcie prac

Organizujemy pozwolenia, pilnujemy harmonogramów

Synchronizujemy wszystkich wykonawców, pilnujemy harmonogramu realizacji

Etapy, odbiory częściowe

Pilnujemy poprawnego wykonania zgodnego z projektem i wymogami klienta, pilnujemy kosztów

Pilnujemy poprawnego wykonania, dbamy aby problemy były usuwane na bieżące

ZAKOŃCZENIE BUDOWY

Odbiory końcowe

Konsultujemy zrealizowane prace

Badamy wykonaną instalację pod kątem poprawności wykonania i spełniania przepisów

STALE ŚLEDZIMY ŚWIATOWE TRENDY, BEZUSTANNIE UCZYMY SIĘ I ROZWIJAMY ABY DOSTARCZYĆ DO TWOJEGO PROJEKTU NAJLEPSZĄ NAJBARDZIEJ AKTUALNĄ WIEDZĘ

W ENRECO oferujemy wsparcie inżynierskie tak dla klientów końcowych jak i dla firm realizujących prace. Bez względu czy jest to
dla nas jest to zawsze udostępnianie wiedzy.
Podstawą naszej pracy jest słuchanie klienta, poznanie jego biznesu, potencjałów, ograniczeń i potrzeb. Takie podejście pozwala nam odpowiednio dobrać technologię lub ścieżkę rozwoju.
W ENRECO rozumiemy także, że w przedsiębiorstwach tematy techniczne, handlowe i prawne często wiążą się ze sobą.

ŚWIAT PRZYSPIESZA

ACCELERATING CHANGE

AUDYT

Ocena zgodności instalacji, obiektu, urządzenia lub procedur pracy z założeniami. W praktyce oznacza to określenie stanu aktualnego i znalezienie przyczyn usterek bądź potencjału rozwoju lub oszczędności.

PROJEKTOWANIE

Na podstawie konsultacji z klientem stworzenie kompletu dokumentów technicznych pozwalającyh zbudować instalację lub urządzenie. Często wymaga to także konsultacji z innymi branżami. Podstawowy projekt zawiera bilans chłodniczy, elektryczny, plan technologiczny i w architekturze, ale może zostać uzupełniony o rozbudowany opis, formularz ofertowy, kosztorys inwestorski i wiele innych

DORADZTWO / CONSULTING

Udostępnianie klientowi wiedzy oraz doświadczenia w zakresie niezbędnym do podjęcia przez klienta odpowiedniej decyzji lub w procesie realizacji.

NADZÓR INŻYNIERSKI

Nadzór zapewniający klienta, że instalacja jest budowana zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, dobrą praktyką i jego wymogami

NEGOCJACJE TECHNICZNE

Rozwój firmy klienta, zmiany przepisów lub inne czynniki tworzą potrzebę zmiany technologii za którą muszą pójść dostawcy. Negocjacje techniczne pozwalają ustalić jeden osiągalny standard satysfakcjonujący klienta.

KIEROWANIE ROBÓT

Na zlecenie klienta prowadzimy prace mające na celu realizację konkretnej inwestycji. Poza warunkami technicznymi dbamy o harmonogram prac, realizację wymogów prawnych, budżet i inne.

INNE

Forma i zakres udostępnianej wiedzy nie zawsze mieszczą się w sztywno określonych tradycyjnych ramach. Dlatego zawsze słuchamy klienta i dostosowujemy swoją ofertę do jego potrzeb.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ